5 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้พลัดถิ่นโซมาเลียทั่วโลก

5 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้พลัดถิ่นโซมาเลียทั่วโลก

โซมาเลียเผชิญกับความไร้ระเบียบและความขัดแย้งในช่วงสงครามกลางเมืองที่กินเวลายาวนานหลายทศวรรษ ในขณะที่ประเทศที่มีประชากร 10.8 ล้านคนยังคงประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผู้คนในประเทศนี้จึงอาศัยอยู่นอกโซมาเลียมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กำลังเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ยุโรป แต่พวกเขาต้องเผชิญกับการเดินทางที่ยาวนานและอันตรายทั้งทางบกและทางทะเล มีรายงานว่าชาวโซมาเลียหลายร้อยคนเสียชีวิตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ขณะข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  และหลังจากข้ามบกผ่านแอฟริกาเหนือ และผลจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนาน ชาวโซมาเลียจำนวนมากต้องอาศัยอยู่นอกประเทศเป็นเวลาหลายปี เมื่อเร็ว ๆ นี้เคนยาให้คำมั่นว่าจะกำจัดโซมาลิสอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยจากภายในพรมแดน ซึ่งอาจส่งผู้คนหลายแสนคนกลับไปยังโซมาเลียที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี หรืออาจอยู่ที่อื่น

ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริง 5 ประการเกี่ยวกับผู้พลัดถิ่นโซมาเลียทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น:

1จำนวนผู้อพยพชาวโซมาเลียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศระหว่างปี 2533 ถึง 2558 จำนวนผู้ที่เกิดในโซมาเลียแต่อาศัยอยู่นอกประเทศเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากประมาณ 850,000 เป็น 2 ล้านคน ส่วนแบ่งของผู้อพยพชาวโซมาเลียในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 136% ระหว่างปี 2533 ถึง 2558 ตามการประมาณการของสหประชาชาติ ในขณะเดียวกัน จำนวนประชากรของโซมาเลียเองก็เติบโตน้อยลงอย่างรวดเร็วที่ 71% โดยเพิ่มขึ้นจาก 6.3 ล้านคนในปี 1990 เป็น 10.8 ล้านคนในปี 2015 (ผู้พลัดถิ่นโซมาเลียทั่วโลกรวมถึงผู้อพยพทั้งหมด ทั้งผู้ลี้ภัยและผู้อพยพอื่นๆ) 

2จำนวนผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลียที่ต้องพลัดถิ่นเนื่องจากความขัดแย้งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 1990 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประเมินว่าประมาณ 470,000 คนจากโซมาเลียพลัดถิ่นทั่วโลกทั้งหมด (ประมาณ 55%) อาศัยอยู่ในสถานการณ์ผู้ลี้ภัยชั่วคราว ในปี 2014 จำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านคน ซึ่งยังคงเป็นประมาณ 55% ของชาวโซมาเลียทั้งหมดที่อาศัยอยู่นอกโซมาเลีย แม้ว่าค่ายผู้ลี้ภัยจะเป็นเพียงชั่วคราว แต่ผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลียบางส่วนอาศัยอยู่ในค่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เคนยาและเอธิโอเปียมานานหลายทศวรรษ

3ผู้พลัดถิ่นทั่วโลกของโซมาเลียเกือบสองในสามของผู้พลัดถิ่นโซมาเลียทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เคนยารองรับผู้อพยพชาวโซมาเลียจำนวนเกือบ ครึ่งล้านคน (ทั้งผู้ลี้ภัยและผู้ไม่ลี้ภัย) ในประเทศอื่น ๆ ตามการประมาณการของสหประชาชาติ ด้านหลังไม่ไกลคือเอธิโอเปียที่มีผู้อพยพชาวโซมาเลีย 440,000 คน เมื่อรวมเคนยา เอธิโอเปีย จิบูตี และเยเมน (ทั่วทั้งอ่าวเอเดน) ผู้อพยพชาวโซมาเลียเกือบสองในสามของโลกอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านในปี 2558 ในขณะเดียวกัน ชาวโซมาเลียก็กระจายตัวไปทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 1990 ประมาณ 90% ของผู้อพยพชาวโซมาเลียอาศัยอยู่ในสี่ประเทศใกล้กับโซมาเลีย ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ลดลงเหลือ 64% ในปี 2015

4ผู้อพยพชาวโซมาเลียประมาณ 280,000 คน

อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์สาเหตุหลักมาจากการหลั่งไหลของผู้ขอลี้ภัย สหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของประชากรผู้อพยพชาวโซมาเลีย 14% ของโลก ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ประเทศเหล่านี้ได้รับคำขอลี้ภัยเกือบ 140,000 ฉบับจากโซมาลิส ตามรายงานของEurostat ซึ่งเป็นหน่วย งาน ทางสถิติของสหภาพยุโรป การไหลประจำปีของผู้ขอลี้ภัยชาวโซมาเลียค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ปีเกณฑ์มาตรฐานนี้ แต่ประเทศปลายทางของพวกเขาในยุโรปได้เปลี่ยนไป ในปี 2558 เยอรมนีและสวีเดนได้รับผู้ขอลี้ภัยชาวโซมาเลียประมาณครึ่งหนึ่ง ในปีก่อนๆ เนเธอร์แลนด์และอิตาลีเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ขอลี้ภัยชาวโซมาเลียมากกว่า

5ชุมชนผู้อพยพชาวโซมาเลียในสหรัฐเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประมาณการจากสหประชาชาติระบุว่าจำนวนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 2,500 ในปี 1990 แต่เพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 140,000 ถึง 150,000 ภายในปี 2015 โดยรวมแล้ว สหรัฐอเมริกาเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรผู้อพยพชาวโซมาเลียประมาณ 7% ของโลก ระหว่างปีงบประมาณ 2544 ถึง 2558 สหรัฐอเมริการับผู้ลี้ภัยจากโซมาเลียมากกว่า 90,000 คน ตามรายงานของUS Office of Refugee Resettlement การไหลของผู้ลี้ภัยนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบัน โดยมีผู้ลี้ภัยเกือบ 9,000 คนจากโซมาเลียเข้าสู่สหรัฐอเมริกาในปีงบประมาณ 2558 นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังอนุมัติกรีนการ์ด 1,645 ใบในปี 2557 ให้กับชาวโซมาเลียที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหรัฐฯ ตามรายงานของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

ฝาก 20 รับ 100